Neem contact op
Wouter van Dooren, Norholm 14, 2133 HL Hoofddorp
info@wouterswonderewereld.nl
Ph: +31 23 752 885
Back

Algemene Voorwaarden

Algemeen
Alle informatie die via deze site wordt aangeboden is uitsluitend bestemd voor functionele doeleinden. Wij (WoutersWondereWereld is) zijn niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook, door het (onjuist) gebruiken van de geboden informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet functioneren van deze website. Type- en spelfouten voorbehouden. Wij geven geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die, via hyperlinks of andere verwijzingen, via deze website beschikbaar zijn en aanvaarden met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid.

Copyright
Het is niet toegestaan om informatie van deze site te kopiëren en/of te verspreiden (op welke wijze dan ook) zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar of auteur. Op alle aangeboden beelden, teksten en downloads is het copyright voorbehouden aan de originele uitgever. Alle informatie (teksten, afbeeldingen, bestanden en ontwerpelementen) op deze website is ons eigendom, tenzij anders staat aangegeven.

Aansprakelijkheid
WoutersWondereWereld zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen. Echter, zonder Wouter vinden er geen activiteiten plaats. Mocht het voorkomen dat Wouter verhinderd is zal er een passende oplossing gevonden moeten worden.
WoutersWondereWereld (inclusief alle onderaannemers en alle functionarissen, directeuren, medewerkers, aandeelhouders en/of agenten van ieder van hen) sluiten iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit (voor zover wettelijk toegestaan) voor ieder verlies en/of schade (van welke omvang en soort dan ook en met inbegrip van enige directe, indirecte, bijkomende of gevolgschade of enig verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten en/of verlies of schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met werkonderbrekingen, verlies van kansen, verlies van verwachte besparingen, slecht beheer of verspilde (werk)tijd en/of enig onrechtmatige handelen (inclusief enige nalatigheid) die voortvloeit uit en/of verband houdt met:
* deze Website
* de juistheid van de op onze Website verstrekte informatie
* de diensten en/of een producten, handelingen en/of nalatigheden

Contact
Voor al uw vragen, klachten, opmerkingen en suggesties kunt u contact met mij opnemen.